ขนมกล้วย

ส่วนผสม กล้วยน้ำว้าสุกงอมบดหยาบๆ 4 ถ้วย กล้วยหอมสุกบดหย…